Biuro Syndyka

 

Malbork, 27.05.2019r

 

Sygn. akt VGUp 20/15

Regulamin

 

 sprzedaży  prawa własności działki gruntu ozn. nr 116/1 o pow. 0,1127 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 110,00 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. 145 m2 położonej w Elblągu przy ul. Pszenicznej 37 dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą EL1E/00067270/3

 

oraz

 

prawa własności działki gruntu ozn. nr. 115/1 o pow. 0,2532 ha w części zabudowanej budynkiem garażowy, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą  EL1E/00087141/6 za łączną cenę nie niższą niż 35% wartości ich oszacowania tj. 160.000,00  zł brutto.

 

- sprzedaż nieruchomości następuje w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego, kupujący nabywa ją bez jakichkolwiek obciążeń hipotecznych

 

- zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z operatem szacunkowym, opisującym nieruchomości i  ustalającym ich wartość w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  (55) 272- 19-56 w godz. 900-1200 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej: biuro-syndyka@wp.pl

 

- warunkiem uczestnictwa w przedmiocie  wyboru oferty na zakup nieruchomości jest wpłacenie wadium  w wysokości 16.000,00 zł oraz złożenie w terminie nie później niż do 15.07.2019r.  oferty kupna z wymienioną ceną nie niższą niż 160.000,00 zł. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Dariusza Woźniaka w upadłości likwidacyjnej w Bank Zachodni W.B.K S.A numer rachunku:  07 1090 1098 0000 0001 3245 4695

 

- sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdować się będą w dniu sprzedaży

 

- nabywca nieruchomości z chwilą jej zakupu wchodzi w miejsce syndyka w zakresie kontynuowania prowadzonych aktualnie przez niego czynności sądowych prowadzących do eksmisji zamieszkałych w nim osób.

 

-jednym z warunków przyjęcia do realizacji oferty jest uzyskanie zgody Rady Wierzycieli na sprzedaż nieruchomości za w/w cenę.

 

- w przypadku odstąpienia od sprzedaży przez syndyka wadium zostanie zwrócony oferentowi bez odsetek, zaś w przypadku odstąpienia od sprzedaży przez oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości

 

- zawarcie umowy sprzedaży w postaci aktu notarialnego nastąpi w terminie i w siedzibie notariusza wskazanego przez syndyka,

 

- syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podawania przyczyn ewentualnego ich odrzucenia

 

- przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

 

 

            Alfons Chodziński

   Syndyk

 

Adres do korespondencji:
Syndyk masy upadłości 

 

Al. Wojska Polskiego 14  , 82-200 Malbork

 

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl