Biuro Syndyka

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  na podstawie  322 PrUpadNapr. nieruchomości i ruchomości w postaci wyposażenia lokalu mieszkalnego .

 

1. W skład nieruchomości wchodzi :

- prawa własności lokalu mieszkalnego nr. 6 w Pasłęku przy ul. Piłsudzkiego 11B o pow.

  użytkowej 47,20 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w

  wysokości 5/100 cz. w prawie współużytkowania działki gruntu

- prawa własności boksu garażowego położonego w Pasłęku przy ul. Bankowej o pow. użytkowej

  15,90 m2  znajdującego się na prawie użytkowania wieczystego działki gruntu ozn. nr. 105/13 o

  pow. 0,00019ha

szczegółowo opisane w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszeniaokreślającym warunki uczestnictwa w sprzedaży  znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl ,który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl

 

2. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 130.000,00 zł. brutto

 

3. Oferta powinna ściśle odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie sprzedaży .

 

4.Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty . Z zaznaczeniem na kopercie „OFERTA”  , w terminie do 05.03.2019r do godz. 12 –tej. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka .

 

5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania .

 

6. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr. tel. 55/272-19-56 w godz. od 900 do 1200  , po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin nieruchomości  .

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Andrzej, Dodany: 17.12.2017, 18:12
Proszę o podanie numeru księgi wieczystej.
izabela, Dodany: 14.01.2015, 13:02
ogloszenie Rokkol

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl