Biuro Syndyka

Sprzedaż wierzytelności

- Syndyk masy upadłości Gaz&Oil Project Management sp. z o.o. sprzeda przysługującą masie wierzytelność sporną dochodzoną obecnie w postępowaniu przez Sądem Okręgowym w Łodzi sygn.. akt XGC 216/17 w kwocie 500 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od 8.08.2014r do dnia zapłaty za kwotę nie mniejszą niż 50 tys zł.

- szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.syndykmalbork.prv.pl

Oświadczenie winno być złożone pisemnie (także elektronicznie w formie skanu w PDF za pośrednictwem email na biuro-syndyka@wp.pl)

Składanie ofert powinno odpowiadać warunkom regulaminu sprzedaży, który jest zamieszczony na w/w stronie lub na życzenie zainteresowanego może być przesłane przez pocztę mailową. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem jego warunków i postanowień

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć na adres biura syndyka Wojska Polskiego 14B, 82-200 Malbork z dopiskiem „oferta na zakup spornej wierzytelności Gaz&Oil” w terminie do 22 marca 2022r

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Stefan, 05.10.2020, 18:24
Jestem zainteresowany kupnem garazu na osiedlu Gronowo Górne, proszę o przesłanie więcej informacji na adres meilowy xxx196
mariusz, 24.08.2020, 12:25
jjjjj
Andrzej, 17.12.2017, 18:12
Proszę o podanie numeru księgi wieczystej.
izabela, 14.01.2015, 13:02
ogloszenie Rokkol

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl