Biuro Syndyka

 

 

 

Syndyk masy upadłości sprzeda za najwyżej oferowaną cenę ruchomości w postaci maszyn ujętych na wykazie na podstawie warunków sprzedaży zamieszczonych na stronie www.syndykmalbork.prv.pl oraz www.dawro.pl . Oferty z proponowaną ceną z podaniem liczby porządkowej i nazwy maszyny proszę składać do Biura syndyka : 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14B lub pocztą mailowa na adres : biuro-syndyka@wp.pl w terminie do 9.12.2016r. .

 

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania oględzin maszyn kom. 601-651-175 w godz. od 800 do 1300

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 55/234-25-01 , kom. 601-651-175 lub drogą mailową .

 

 

         
    WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ    
         
L.p. L.p. wg wykazu Nr inw. Nazwa środka trwałego, dane, opis Cena netto (zł) wg wyceny
1 1 2 3 4
      3. MONTAŻ KOŃCOWY  
1 9 T-347 Stanowisko do klejenia 1,5 m x 1,8 m x 0,5 m 60,00
      z płyty, kompletne i sprawne  
2 10 T-61 Krajarka wielonożowa MORPAN L 500 1 530,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1978  
3 12 T-157 Wycinarka hydrauliczna KAEV C-105.4 2 050,00
      50 Hz, 380 V  
      nr 907, rok prod. 1987  
      kompletna i sprawna  
4 13 T-168 Prasa do spodów elektr.-hydr. 1 500,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1992  
5 14 T-169 Ćwiekarka pięt CERIM K58TP 11 800,00
      rok prod. 1992  
6 15 T-174 Stabilizator kształtu obuwia RINALDI RF 1 1 900,00
      nr fabr. 4567, rok prod. 1993  
      kompletny i sprawny  
7 16 T-175 Formowarka pięt ZEUS EMERGENZA 4 900,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1993  
8 17 T-176 Aktywizator podnosków 750,00
      kompletny i sprawny, rok prod. 1993  
9 18 T-177 Ćwiekarka czubków 11 800,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1993  
10 19 T-178 Drasarka spodów z odpylaczem HESPERIA 1 800,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1993  
11 22 T-280 Maszyna do drasania obrzeży SS Z 815 1 100,00
      50 Hz, 220 V, 0,37 kW, nr 46  
      kompletna i sprawna  
12 23 T-233 Drasarka pięt THOMASA 900,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1996  
13 24 T-284 Ćwiekarka pięt CERIM K58 3 880,00
      kompletna i sprawna  
14 25 T-287 Prasa podeszew JPM-101 4 500,00
      kompletna i sprawna  
15 26 T-294 Obciągarka zakładek ZEUS 71A 4 900,00
      kompletna i sprawna  
16 27 T-316 Szlifierka obcasa THOMASA 900,00
      kompletna i sprawna  
17 28 T-259 Aktywizator spodów (na maszynie jest T-359) 300,00
      kompletny i sprawny  
      4. KROJOWNIA SKÓR  
18 30 T-23 Ścieniarka skór ALBEKO 2 500,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1979  
19 31 T-31 Ścieniarka brzegowa KAEV 2 500,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1978  
20 32 T-279 Wycinarka ramienna ATOM SE 25L 5 500,00
      50 Hz, 380 V, 0,9 kW  
      nr 10004916, rok prod. 2000  
      kompletna i sprawna  
21 34 T-285 Ścieniarka brzegowa FAV ALBERTI A.V.2 2 500,00
      nr 3751200  
      kompletna i sprawna  
22 35 T-162 Krajarka do pasków KAEV C 715 1 530,00
      50 Hz, 380 V, 0,18 kW  
      kompletna i sprawna, rok prod. 1989  
23 36 T-211 Wycinarka ATOM SE20C 5 500,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1996  
24 38 T-213 Ścieniarka brzegowa COMELS SS20 2 500,00
      50 Hz, 380 V, 12 kW  
      nr 2115294, rok prod. 1995  
      kompletna i sprawna  
25 39 T-226 Dwojarka skór CAMOGA C 420 6 500,00
      50 Hz, 380 V, 3,2 kW, rok prod. 1996  
      kompletna i sprawna  
26 40 T-320 Wycinarka ramienna ATOM SE 20C 5 500,00
      50 Hz, 380 V, 0,9 kW  
      nr 10012188, rok prod. 2001  
      kompletna i sprawna  
      5. SZWALNIA OBUWNICZA  
27 2 T-26 Maszyna ZICK-ZACK MINERWA 335-121 400,00
      50 Hz, 380 V, 0,4 kW, rok rpod. 1977  
      kompletna i sprawna  
28 3 T-76 Stębnówka 1-igłowa PFAFF 500,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1988  
29 5 T-6 Stębnówka 1-igłowa PFAFF 500,00
      545-H3-6/01 OLPM M 8, nr 529427  
      kompletna i sprawna, rok prod. 1979  
30 8 T-388 Ryglówka JUKI LK-1900A-HS 3 900,00
      2L1BB000725, rok prod. 1988  
      50/60 Hz, 220/240 V, 0,6 kW  
      kompletna i sprawna  
31 9 T-403 Stębnówka 1-igłowa PFAFF 2 900,00
      335-G-17/01-650/03 BLN, nr 7208690  
      50 Hz, 400 V, 0,6 kW  
      kompletna i sprawna  
32 11 T-27 Maszyna ZICK-ZACK MINERWA 335-121 400,00
      50 Hz, 380 V, 0,4 kW, rok prod. 1977  
      kompletna i sprawna  
33 13 T-214 Maszyna szwalnicza MINERWA 72415-101.2 2 900,00
      50 Hz, 380 V, 0,50 KM  
      kompletna i sprawna, rok prod. 1996  
34 14 T-216 Maszyna szwalnicza MINERWA 72401-105Q 2 900,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1996  
35 15 T-217 Maszyna szwalnicza MINERWA 72402-101I 2 900,00
      50 Hz, 380 V, 0,50 KM, rok prod. 1996  
      kompletna i sprawna  
36 16 T-229 Maszyna szwalnicza ADLER 205-64 3 900,00
      nr 464886, rok prod. 1996  
      kompletna i sprawna  
37 24 T-133 Nitownica SVIT 01095/P8 1 220,00
      Nr 1429, rok prod. 1980  
      kompletna i sprawna  
38 25 T-346 Maszyna szwalnicza DURKOOP ADLER 4180i 3 900,00
      50 Hz, 380 V, 0,50 KM  
      kompletna i sprawna  
39 26 T-413 Podnoskarka pneumatyczna WIZMET 2 070,00
      nr 216, rok prod. 2010  
      50 Hz, 230 V, 0,6 kW, 6 bar  
      kompletna i sprawna  
40 27 T-185 Osuszacz powietrza DENCO SN-1.2 259,00
      nr P 06957, rok prod. 1991, 230 V  
      kompletny i sprawny  
41 28 T-192 Numerowarka WSK 107 1 550,00
      nr 112078, rok prod. 1987  
      kompletna i sprawna  
42 29 T-306 Stemplowarka SPSP1 3 780,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 2001  
      6. SZWALNIA KOOPERACYJNA  
43 57 T-378 Przewijarka nici HW-20C, nr 08305 400,00
      50/60 Hz, 220/240 V, 80 W  
      kompletna i sprawna, rok prod. 2007  
44 58 T-420 Napownica pneumatyczna NP01 1 305,00
      nr 11032014, rok prod. 2011  
      50 Hz, 230 V, 80 W, 0,8 Mpa  
      kompletna i sprawna  
      10. MODELARNIA OBUWNICZA  
45 24 T-57 Stębnówka 1-igłowa PFAFF 500,00
      545-H3-6/01 CLPMN  
      kompletna i sprawna, rok prod. 1977  
46 25 T-215 Maszyna szwalnicza MINERWA 72415-101.2 2 900,00
      545-H3-6/01 CLPMN, rok prod. 1985  
      50 Hz, 380 V, 0,37 kW  
      kompletna i sprawna  
47 26 T-333 Zestaw komputerowy PENTIUM 130,00
      kompletny i sprawny  
48 27 T-332 Plotter GRAFPHTEC FC4200-50 6 615,00
      rok prod. 2003 kompletny i sprawny  
49 28 T-332/1 Deska do digitalizacji WACOM ULTRAPAD 840,00
      UC-520-12 310JB0125, Classi CAD  
      rok prod. 2003, kompletna i sprawna  
      11. POMIESZCZENIE FLEXIBLE  
50 4 T-219 Obciągarka zakładek ZEUS 4 900,00
      kompletna i sprawna  
      OGÓŁEM 140 669,00

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów POSTĘP w Elblągu sprzeda za kwotę nie mniejszą niż 5% wartości oszacowania wyposażenie biurowe oraz wyroby gotowe w postaci : wyrobów kaletniczych , surowce i materiały do ich produkcji i oraz za kwotę nie mniejszą niż 10% wartości oszacowania maszyny szwalnicze i inne ruchomości .

 

Szczegółowe wykazy oferowanych ruchomości znajduje się na stronie www.syndykmalbork.prv.pl

 

Informacje : biuro-syndyka@wp.pl , tel. 55/234-25-01 , kom. 601-651-175

 

 

 

 

 

 

 

                   
  V. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH NETTO WYPOSAŻENIA.                
                   
L.p. Nazwa wyposażenia Met. A Ilość (szt.kpl.) Cśr netto [zł] Vj Kpj netto [zł] Wr netto [zł] Cena sprzedaży Wartość sprzedaży
L.p. Nazwa wyposażenia Met. B Ilość (szt.kpl.) Cśr netto [zł] K S Wr netto [zł] 100% netto 5% netto 5%
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
  1. BIURO LIKWIDATORA                
1 Krzesła tapicerowane A 1 15,00 1,00 0,00 15,00 0,75 0,75
  2. SEKRETARIAT                
2 Regał niski z półkami A 1 40,00 1,00 0,00 40,00 2,00 2,00
3 Komputer LG A 1 100,00 1,00 0,00 100,00 5,00 5,00
4 Stolik niski (metalowe nogi) A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
5 Głośniki do komputera A 2 12,00 1,00 0,00 24,00 0,60 1,20
  3. DZIAŁ TECHNICZNY                
6 Szafa 3-drzwiowa A 2 90,00 1,00 0,00 180,00 4,50 9,00
7 Monitor 17" A 1 20,00 1,00 0,00 20,00 1,00 1,00
8 Stolik niski A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
  4. KASA                
9 Stół (metalowo-drewniany) A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
10 UPS Mustek 400 B 1 175,00 0,90 0,40 94,50 8,75 8,75
  5. KSIĘGOWOŚĆ                
11 Stolik pod komputer A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
12 Drukarka igłowa EPSON LX-300+II B 1 1 458,00 0,50 0,80 145,80 7,29 7,29
  6. MARKETING                
13 Biurko A 2 60,00 1,00 0,00 120,00 3,00 6,00
14 Szafa 2-drzwiowa A 1 80,00 1,00 0,00 80,00 4,00 4,00
15 Szafa z półkami A 1 80,00 1,00 0,00 80,00 4,00 4,00
16 Stolik pod komputer A 1 30,00 1,00 0,00 30,00 1,50 1,50
17 Stolik owalny A 1 50,00 1,00 0,00 50,00 2,50 2,50
18 Dostawka do biurka A 1 30,00 1,00 0,00 30,00 1,50 1,50
  7. SKLEP                
19 Szafa 1-drzwiowa A 1 50,00 1,00 0,00 50,00 2,50 2,50
  8. MAGAZYN                
20 Biurko A 4 30,00 1,00 0,00 120,00 1,50 6,00
21 Krzesło obrotowe A 3 20,00 1,00 0,00 60,00 1,00 3,00
22 Stolik kwadratowy A 1 20,00 1,00 0,00 20,00 1,00 1,00
23 Szafa 3-drzwiowa A 1 90,00 1,00 0,00 90,00 4,50 4,50
24 Wieszak metalowy A 1 10,00 1,00 0,00 10,00 0,50 0,50
25 Szafka niska A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
26 Szafa 1-drzwiowa A 2 50,00 1,00 0,00 100,00 2,50 5,00
27 Drukarka atramentowa LEXMARK 4136-K01 A 1 50,00 1,00 0,00 50,00 2,50 2,50
28 Drukarka igłowa PANASONIC MX-P1150 B 1 1 458,00 0,50 0,80 145,80 7,29 7,29
  9. TM                
29 Szafa 3-drzwiowa A 2 90,00 1,00 0,00 180,00 4,50 9,00
30 Szafa 1-drzwiowa A 1 50,00 1,00 0,00 50,00 2,50 2,50
31 Biurko A 1 30,00 1,00 0,00 30,00 1,50 1,50
32 Biurko pod komputer A 2 25,00 1,00 0,00 50,00 1,25 2,50
33 Regał meblowy 3-częściowy A 1 180,00 1,00 0,00 180,00 9,00 9,00
34 Regał meblowy 3-częściowy A 1 180,00 1,00 0,00 180,00 9,00 9,00
36 Szafka niska A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
37 Maszyna do pisania A 1 30,00 1,00 0,00 30,00 1,50 1,50
  10. STOŁÓWKA                
38 Krzesła tapicerowane A 7 12,00 1,00 0,00 84,00 0,60 4,20
40 Fotel A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
41 Szafki śniadaniowe 4x4 (bez kluczy) A 2 320,00 1,00 160,00 320,00 8,00 16,00
  11. PRZYCHODNIA               0,00
42 Łóżko do zabiegów drewniane A 1 30,00 1,00 0,00 30,00 1,50 1,50
43 Szafa 2-drzwiowa z nadstawką A 2 100,00 1,00 0,00 200,00 5,00 10,00
44 Stół kwadratowy A 1 25,00 1,00 0,00 25,00 1,25 1,25
45 Regał meblowy z półkami A 1 240,00 1,00 0,00 240,00 12,00 12,00
46 Biurko A 1 40,00 1,00 0,00 40,00 2,00 2,00
47 Lampa do podświetlania zdjęć L-110 B 1 504,00 0,90 0,40 272,16 13,61 13,61
  12. MAGAZYN OBUWIA                
48 Sojak metalowy A 1 10,00 1,00 0,00 10,00 0,50 0,50
  13. MAGAZYN SUROWCÓW                
50 Krzesło obrotowe A 1 8,00 1,00 0,00 8,00 0,40 0,40
51 Stolik warsztatowy A 1 5,00 1,00 0,00 5,00 0,25 0,25
52 Stolik pod wagę A 1 5,00 1,00 0,00 5,00 0,25 0,25
53 Szafa 3-drzwiowa A 2 90,00 1,00 0,00 180,00 4,50 9,00
  15. SZATNIA DAMSKA                
57 Ławka metalowa tapicerowana A 2 25,00 1,00 0,00 50,00 1,25 2,50
58 Krzesło metalowe tapicerowane A 6 8,00 1,00 0,00 48,00 0,40 2,40
  16. SZWALNIA                
59 Biurka A 4 40,00 1,00 0,00 1 320,00 2,00 8,00
60 Biurko A 30 40,00 1,00 0,00 1 720,00 2,00 60,00
61 Krzesła obrotowe A 15 20,00 1,00 0,00 760,00 1,00 15,00
62 Krzesła obrotowe tapicerowane A 4 20,00 1,00 0,00 360,00 1,00 4,00
63 Stół do krojenia A 2 70,00 1,00 0,00 140,00 3,50 7,00
64 Stojak metalowy A 1 10,00 1,00 0,00 10,00 0,50 0,50
  17. WZORCOWNIA                
65 Regał ekspozycyjny A 8 80,00 1,00 0,00 640,00 4,00 32,00
66 Regał drewniany A 3 60,00 1,00 0,00 180,00 3,00 9,00
67 Regał A 2 60,00 1,00 0,00 120,00 3,00 6,00
68 Stolik kwadratowy A 1 20,00 1,00 0,00 20,00 1,00 1,00
  18. MAGAZYN OBUWIA               0,00
69 Szafa 3-drzwiowa A 2 90,00 1,00 0,00 180,00 4,50 9,00
70 Biurko A 1 30,00 1,00 0,00 30,00 1,50 1,50
                   

 

 

 

 

  WYROBY KALETNICZE          
             
    Ilość/ Cena netto Wartość netto Cena Wartość
Lp. Nazwa wyrobu szt. 100% 100% sprzedaży sprzedaży
          netto 5% netto 5%
1 2 3 4 5 6 7
1 Walizki 3 74,34 223,02 3,72 11,16
2 Torby 16 49,44 791,04 2,47 39,52
3 Aktówki 2 75,06 150,12 3,75 7,50
4 Saszetki 1 41,73 41,73 2,09 2,09
5 Wizytownik 18 15,39 277,02 0,77 13,86
6 Kurtka damska kórzana 1 62,1 62,1 3,11 3,11
7 Organizer 1 41,76 41,76 2,09 2,09
8 Portfele 1 31,41 31,41 1,57 1,57
9 Pasek damski/męski 3 5,36 16,08 0,27 0,81
10 Okładki 38 25,74 978,12 1,29 49,02
11 Podwieszka do ćwiczeń 6 8,05 48,3 0,40 2,40

 

 

 

  WYKAZ SUROWCÓW I MATERIAŁÓW            
               
        Cena Wartość Cena Wartość
Lp. Nazwa J.m Ilość netto zł. netto zł. sprzedaży sprzedaży
        100% 100% netto 5% netto 5%
1 2 3 4 5 6 10 11
1 Stopka do maszyn szwalniczych szt 27 36,86 995,22 1,84 49,76
2 Wybijak ręczny + zabijak kpl 1 72,8 72,80 3,64 3,64
3 Wkręty do metalu kg 0,5 4,28 2,14 0,21 0,11
4 Wkręt uniwersalny szt 122 0,1 12,20 0,01 1,22
5 Szpulka szt. 16 6,18 98,88 0,31 4,96
6 Taśmy/ lamówki mb 3672,68 0,3 1101,80 0,02 73,45
7 Gumy mb 234,43 1,04 243,81 0,05 11,72
8 Szunrowadło 1op.100 par pary 9,41 40,95 385,34 2,05 19,29
9 Sznur, linki kg 1,62 21,15 34,26 1,06 1,71
10 Taśma rzep mb 359,21 1,6 574,74 0,08 28,74
11 Taśma -suwak mb 723,07 0,25 180,77 0,01 7,23
12 Główka suwakowa szt 2472 0,04 98,88 0,02 49,44
13 Akcesoria kaletnicze: okucia, bigle,       0,00 0,00 0,00
Klamry, uchwyty, karabińczyki, zamki, zatrzaski , pukle, zatrzaski szt. 38556 0,14 5397,84 0,01 385,56
14 Wkład do lodówki szt 1 1,44 1,44 0,07 0,07
15 Tektura/karton szt 85 2,39 203,15 0,12 10,20
16 Pudełka szt 208 0,79 164,32 0,04 8,32
17 Etykieta-rolki szt 1 1,75 1,75 0,09 0,09
18 Odzież robocza: fartuch, czapki, rekawice       0,00 0,00 0,00
szt/par 51 8,29 422,79 0,41 20,91
19 Wazelina kosmetyczna szt 6 1,44 8,64 0,07 0,42
20 Woda destylowana szt 1 1,81 1,81 0,09 0,09
21 Jelitko-tworzywo mb 43,6 0,11 4,80 0,01 0,44
22 Kedra-biza kg 2,84 5,15 14,63 0,26 0,74
23 Biza-kolor mb 18,85 0,25 4,71 0,01 0,18
24 Pasta do skór szt 2 3,15 6,30 0,16 0,32
25 Klej boterm kg 0,57 9,5 5,42 0,48 0,27
26 Emblemat kolumny sanitarnej/znaczki PUTEK, POSTEP szt 1390 0,22 305,80 0,01 13,90
27 Worek foliowy szt 606 0,32 193,92 0,02 12,12
28 Zawieszka strunowa op 3 7,99 23,97 0,40 1,20
29 Szczotka do czyszczenia szt 1 11,06 11,06 0,55 0,55
30 Wosk czarny/ lakier/silikon spray szt 4 9,29 37,16 0,46 1,84
31 Płaskownik aluminiowy 20x2 kg 0,23 10,68 2,46 0,53 0,12
32 Ceownik alum. 10x10x1 kg 0,25 10,02 2,51 0,50 0,13
33 Kątownik alum. kg 0,4 9,96 3,98 0,50 0,20
34 Kołki drewniane szt 6 1,33 7,98 0,07 0,42
35 Wykrojnik do opakowań kpl 3 340,67 1022,01 17,03 51,10
36 Tkaniny m2/mb 91,6 14,64 1341,02 0,73 66,86
37 Spody/podeszwy pary 708 4,06 2874,48 0,20 141,60
38 Styrogum kg 32,9 5,1 167,79 0,26 8,55
39 Filc kg 3,03 50,62 153,38 2,53 7,67
40 Pianka lateksowa m2 22,50 6,57 147,83 0,33 7,42
41 Dłuto/pilnik/siekiera szt 15 4,88 73,20 0,24 3,60
42 Metkownica szt 1 48,77 48,77 2,44 2,44
43 Napinacz szt 1 182 182,00 9,10 9,10
44 Przedłużacz trójfazowy 25 m szt 1 124,31 124,31 6,22 6,22
45 Przedłużacz 3 m szt 2 9,14 18,28 0,46 0,92
46 Spawarka inwenterowa SNAK szt 1 656,39 656,39 32,82 32,82
47 Wiertarko-wkrętarka szt 1 117,11 117,11 5,86 5,86
48 Folia/skay kg/m2 282,2 4,1 1157,02 0,21 59,26
               

 

 

 

 

 

                       
    III. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH                  
                       
LP L.p. Nr inw. Nazwa środka trwałego, dane, opis Met. A Ilość (szt.kpl.) Cśr netto [zł] Vj Kpj netto [zł] Wr netto [zł] Cena netto zł. Wartość netto zł.
  wg. oszac. Nr inw. Nazwa środka trwałego, dane, opis Met. B Ilość (szt.kpl.) Cśr netto [zł] K S (%) Wr netto [zł]100% Cena netto zł. 10% Wartość netto zł. 10%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      3. MONTAŻ KOŃCOWY                
1 20 T-193 Ćwiekarka pięt SVIT A 1 3 500,00 1,00 500,00 3 000,00 300,00 300,00
      nr silnika 156724, moc 8 kW                
      kompletna i sprawna, rok prod. 1993                
                       
      5. SZWALNIA OBUWNICZA                
2 17 T-39 Nitownica SVIT 01095/P8 nr. 1295 r. prod. 1978 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      kompletna i sprawna                
3 18 T-40 Nitownica SVIT 01095/P8 nr. 1294 r. prod. 1978 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      kompletna i sprawna                
4 19 T-41 Nitownica SVIT 01095/P8 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1978                
5 20 T-129 Nitownica SVIT 01095/P8 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      nr 1428, rok prod. 1980                
      kompletna i sprawna                
6 21 T-130 Nitownica SVIT 01095/P8 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      nr 1426, rok prod. 1980                
      kompletna i sprawna                
7 22 T-131 Nitownica SVIT 01095/P8 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      nr 1425, rok prod. 1980                
      kompletna i sprawna                
8 23 T-132 Nitownica SVIT 01095/P8 A 1 1 220,00 1,00 0,00 1 220,00 122,00 122,00
      nr 1427, rok prod. 1980                
      kompletna i sprawna                
                       
      10. MODELARNIA OBUWNICZA                
9 29 T-359 Aktywizator spodów IRLEH 1R913KW A 1 300,00 1,00 0,00 300,00 30,00 30,00
      nr 0109, rok prod. 2005, 50 Hz, 380 V                
      kompletna i sprawna                
                       
      11. POMIESZCZENIE FLEXIBLE                
10 4 T-220 Ćwiekarka czubków SINCRON 3 A 1 4 880,00 1,00 1 000,00 3 880,00 388,00 388,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1996                
11 5 T-221 Ćwiekarka boków RAXON 2000 A 1 3 500,00 1,00 500,00 3 000,00 300,00 300,00
      kompletna i sprawna, rok prod. 1996                
                       
      12. MAGAZYN PIWNICA                
12 16 T-181 Maszyna do lamowania MINERWA 01118-P11 A 1 900,00 1,00   900,00 90,00 90,00
      nekompletna i niesprawna, rok prod. 1993                
13 22 T-345 Drasarka spodów A 1 600,00 1,00 200,00 400,00 40,00 40,00
      50 Hz, 380 V, 2,2 kW                
      kompletna i sprawna                
14 28 b.n. Stębnówka słupowa MINERWA 72402-101 A 1 900,00 1,00   900,00 90,00 90,00
      nekompletna i niesprawna                
                       
      13. WARSZTAT ZEWNĘTRZNY                
15 34 T-151 Frezarka pozioma FB 800 A 1 3 000,00 1,00   3 000,00 300,00 300,00
      nr 303, rok prod. 1960                
      kompletna i sprawna                
16 51 T-399 Maszyna ZICK-ZACK A 1 1 700,00 1,00   1 700,00 170,00 170,00
      GARUDAN GZ-527-443, rok prod. 2009                
      niekompletna i niesprawna                
                       
      15. STOLARNIA                
17 55 T-313 Nitownica LUX A 1 620,00 1,00   620,00 62,00 62,00
      nr fabr. 11 135, rok prod. 1965                
      niekompletna i niesprawna                
18 57 b.n. Maszyna CLAES 221-2 A 1 200,00 1,00   200,00 20,00 20,00
      nr 297892                
      niekompletna i niesprawna                
19 58 PN Maszyna OTMĘT A 1 300,00 1,00   300,00 30,00 30,00
      nr 02-4004, nr 53787                
      niekompletna i niesprawna                
20 59 PN Maszyna 223-1 A 1 300,00 1,00   300,00 30,00 30,00
      nr 295675                
      niekompletna i niesprawna                
                       
      15. STOLARNIA c.d.                
21 1 T-223 Nakładarka kleju brzegowa A 1 1 000,00 1,00   1 000,00 100,00 100,00
      niekompletna i niesprawna, rok prod. 1996                
22 2 T-189 Pilarka wielopiłowa A 1 500,00 1,00   500,00 50,00 50,00
      niekompletna i niesprawna, rok prod. 1993                
23 7 T-3 Krajarka taśmowa KAEV R1532-1 A 1 1 000,00 1,00   1 000,00 100,00 100,00
      nr fabr. 731, rok prod. 1985                
                       
      16. BIURA                
24 8 T-421 Kserokopiarka SHARP 551+ 2 głośniki A 1 2 500,00 1,00 0,00 2 500,00 250,00 250,00
      kompletna i sprawna                
      17. PRZYCHODNIA                
25 24 T-382 Aparat EKG BTL-08, rok prod. 2007                
      kompletny i sprawny B 1 3 200,00 0,90 0,50 1 440,00 144,00 144,00
26 25 T-235 Tablica do ćwiczeń manualnych                
      OPIW, nr fabr. RRB-97020101 B 1 600,00 0,90 0,50 135,00 13,50 13,50
      kompletna i sprawna                
27 26 T-236 Tablica do ćwiczeń manualnych                
      OPIW, nr fabr. RRA-97040401 B 1 600,00 0,90 0,50 135,00 13,50 13,50
      kompletna i sprawna                
28 27 T-245 Zestaw AMBU                
      kompletny i sprawny B 1 250,00 0,90 0,40 135,00 13,50 13,50
29     Zgrzewarka elektryczna do nozy tasmowych   1 400,00     400,00 40,00 40,00
      typ EZPT 8 nr. 2645 r,prod. 1978 kompletna                
      niesprawna                
30     Zgrzewarka elektryczna do nozy tasmowych   1 400,00     400,00 40,00 40,00
      typ EZPT 8 nr. 2860 r,prod. 1978 kompletna                
      niesprawna                
31     Lampa grzewcza TERAPLUA GS 200   1 3 024,00     3 024,00 302,40 302,40
      kompletna i sprawna             0,00  
32     Wąż strażacki WV-52-20LA dł. 20 m fi 52 mm   1 76,00     76,00 7,60 7,60
      kompletny i sprawny                
                      3778,50

 

 ------------------------------------------------

 

SYNDYK

 

masy upadłości Dariusza Woźniaka sprzeda za 100% wartości oszacowania netto części zamienne do samochodów w ilości 553 poz. szczegółowo wymienione na załączonym wykazie .

 

Uwaga : w przypadku zakupu całego pakietu jest możliwość obniżenia ceny .

 

 

Części można oglądać w Elblągu ul. Fromborska 2 ( Spółdzielnia Inwalidów POSTĘP ) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr. 55/234-25-01 lub kom. 601-651-175

 

 

 

Wykaz do pobrania tutaj:  kliknij

 

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

JOanna, Dodany: 30.05.2015, 16:08
joanna
MAREK, Dodany: 20.05.2015, 21:53
ROKKOL
Tomasz, Dodany: 13.01.2015, 10:10
Ogłoszenie o Przetargu

© 2013-2017 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl