Biuro Syndyka

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 38/17

 

sprzeda udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr. 2 w Elblągu ul. Dąbrowskiego 23 o pow. użytkowej 69,21 m2 za kwotę nie mniejsza niż 111.400,00 zł. pod warunkiem , iż nabywca w/w udziału będzie zobowiązany do nabycia pozostałego udziału w wys. ½ za kwotę nie mniejszą niż 111.400,00 zł. na warunkach podanych w Regulaminie Sprzedaży z którym można się zapoznać na stronie ww.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl

 

Oferty można składać do 20.12.2017r.na adres Biura syndyka , 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14B

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem zasad w Regulaminie .

 

 zdjecia_od_rzeczoznawcy_.zip -----> Zdjęcia mieszkania do pobrania

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Syndyk masy upadłości Dariusza Wożniaka oferuje sprzedaż z wolnej ręki

 

zabudowane nieruchomości w postaci :

 

- prawa własności działki gruntu ozn. nr. 116/1 o pow. 0,1127 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 110,00 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. 145 m2

 

- prawa własności działki gruntu ozn. nr. 115/1 o pow. 0,2532 ha w części zabudowanej budynkiem garażowym

 

położonych w Elblągu przy ul. Pszenicznej 37

 

za cenę nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj. 265.320,00 zł. brutto

 

Zasady sprzedaży w/w nieruchomości zawiera Regulamin sprzedaży , z którego treścią można się zapoznać na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl

 

Szczegółowe informacje tel. 55/272 19 56 w godz. od 900 do 1200 od poniedziałku do czwartku .

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Syndyk masy upadłości Dariusza Wożniaka oferuje sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w postaci prawa własności działki gruntu nr 115/4 o pow. 0,5942 ha zlokalizowanej w Elblągu przy

 

ul. Mazurskiej 90 za kwotę nie mniejszą niż 45.000,00 zł. brutto tj. 19,51 % wartości oszacowania nieruchomości z przeznaczeniem na działalność produkcyjną , składy , magazyny oraz zabudowę usługową .

 

1. Szczegółowy opis w/w nieruchomości oraz zasady jej sprzedaży i miejsce składania ofert zawiera Regulamin sprzedaży , z którego treścią można się zapoznać na stronie internetowej

 

www.syndykmalbork.prv.pl

 

 

 

2. Oferty można składać do 28.02.2017r. do Biura syndyka , 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14B .

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania .

 

 

 

3. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr. tel. 55/272-19-56

 

w godz. od 900 do 1200 od poniedziałku do czwartku .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Andrzej, Dodany: 17.12.2017, 18:12
Proszę o podanie numeru księgi wieczystej.
izabela, Dodany: 14.01.2015, 13:02
ogloszenie Rokkol

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl