Biuro Syndyka

 

Syndyk masy upadłości Dariusza Wożniaka oferuje sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w postaci prawa własności działki gruntu nr 115/4 o pow. 0,5942 ha zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Mazurskiej 90 za kwotę nie mniejszą niż 45.000,00 zł. brutto tj. 19,51 % wartości oszacowania nieruchomości z przeznaczeniem na działalność produkcyjną , składy , magazyny oraz zabudowę usługową .

1. Szczegółowy opis w/w nieruchomości oraz zasady jej sprzedaży i miejsce składania ofert zawiera Regulamin sprzedaży , z którego treścią można się zapoznać na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl

2. Oferty można składać do 26.07.2017r. do Biura syndyka , 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14B .

Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania .

3. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr. tel. 55/272-19-56 w godz. od 900 do 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjno- magazynowymi o pow. 3.447,20 m2 położoną w Elblągu przy ul. Fromborskiej 2 za kwotę 1.600.000,00 zł. tj. 464,14 zł. za 1 m2

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży udzielane są pod nr. tel. 55 272 19 56 w godz. od 8 – 12 oraz droga mailową na adres : biuro-syndyka @ wp.pl .

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Syndyk sprzeda prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu przy ul. Malborskiej znajdującego się na VI kondygnacji w budynku 11 kondygnacyjnym , składającym się z 2 pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 40,45 m2 szczegółowo opisanego w Regulaminie sprzedaży znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl

1. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 87.120,00 zł.

2. Oferta powinna ściśle odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie sprzedaży .

3.Oferty należy składać w terminie do 14.04.2017r. osobiście w Biurze syndyka 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty . Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ w terminie do 14.04.2017r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka .

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania .

5. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr. tel. 55/272-19-56 w godz. od 900 do 1200 , po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin mieszkania .

 

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodaj komentarz






Dodaj

Komentarze

izabela, Dodany: 14.01.2015, 13:02
ogloszenie Rokkol

© 2013-2017 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl